شماره حساب

 

کارت عابر بانک ملی : 6037991199503750

حساب بانک ملی : 0104693628009

صاحب حساب : شرکت آرمان توسعه سامان

آدرس : تهران , سهروردی شمالی, خیابان خرمشهر (آپادانا), خیابان عربعلی, کوچه 9, پلاک 11 تلفن: 88543143 - 88543260 - 88545612 - 88541187